Here2Care Esbjerg

Står du og mangler en vikar i sundhedssektoren?

Hos Here2Care fokuserer vi på dialog og samarbejde. En tæt, åben og ærlig dialog skaber grundlaget for den optimale service og for at betjene dig og din arbejdsplads bedst muligt.

Book din vikar herunder

Om here2care

Hos Here2Care fokuserer vi på dialog og samarbejde

Hos Here2Care fokuserer vi på dialog og samarbejde. En tæt, åben og ærlig dialog skaber grundlaget for den optimale service og for at betjene dig og din arbejdsplads bedst muligt.

Man har al mulig grund til at være meget opmærksom, når man vælger vikarbureau i sundhedssektoren. De opgaver der skal løses og det arbejde der skal udføres har som ofte at gøre med mennesker i sårbare situationer. Netop derfor er kravene til faglighed, nærvær og omsorg hele tiden i fokus hos Here2Care. Kravene gælder både for vikarerne og til os som formidler.

Vores dygtige vikarer løser hver dag opgaver på sygehuse, plejehjem, sociale institutioner, opgaver for respiratorbrugere og opgaver i private hjem.

Vore vikarer løser — alt efter deres uddannelsesbaggrund, alle de almindelige opgaver der er på den arbejdsplads. de kommer på:


Samhandelsbetingelser:

  • De vikarer Here2Care (herefter H2C) stiller til rådighed, er bundet af en kontrakt med H2C, der fastlægger deres rettigheder og pligter. Der består intet kontraktforhold mellem kunde og vikarer.

  • H2C’s vikarer har underskrevet en tavshedserklæring med hensyn til vore kunders forretningsanliggender.

  • Under arbejdets udførelse påhviler det H2C’s vikarer at følge kundens instruktioner. Opstår der i øvrigt tvivlsspørgsmål mellem kunde og vikar, skal disse foreligges H2C.

  • H2C’s vikarer har vores fulde tillid, dog påtager H2C sig intet ansvar for retsstridige handlinger eller fejl begået af H2C’s vikarer.

  • H2C’s vikarer er ikke ansvars- eller arbejdsskadeforsikret. Denne pligt påhviler kunden iht. arbejdsskadeforsikringsloven § 5.

  • H2C betaler løn og alle pligtige sociale ydelser til vikaren samt afregner skat. Vi gør opmærksom på, at vikariatet og evt. ansættelse følger gældende opsigelsesregler i henholdt til gældende overenskomst hos kunden.

  • Ved forespørgsel på vikar via telefon, sms eller mail og efterfølgende booking, vil en aflysning af bookingen, medføre en fakturering for den pågældende vagt. En vagt har som minimum en varighed på 6 timer. 

  • Hvis der er under 4 timer til vagtstart påregnes et akuttillæg på 465,00 pr. vagt

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning, og tvist i henhold til kontrakt afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. I tilfælde af, at arbejdet udsættes, forsinkes eller forhindres grundet force majeure, har ingen af parterne misligholdt sine forpligtigelser.

Landsdækkende Vikarbureau med hovedsæde i Esbjerg

Mød vores vikarer

Vi tilstræber altid at besøge dit arbejdssted, inden vi sender vikarer ud. Dette for at sikre, at vi og vore vikarer har kendskab til praktiske forhold som: Fysiske rammer, retningslinjer, praktiske  forhold, kultur m.m. Derigennem sikrer vi vikaren og os de bedste betingelser for at løse opgaven, som du ønsker det.

Samarbejdsprincip:

En tæt og åben dialog er den bedste forudsætning for at indfri dine forventninger. Netop for at sikre os maksimal sikkerhed for din tilfredshed arbejder vi ud fra nedenstående principper:

Besøg på arbejdspladsen

Vi tilstræber altid at besøge dit arbejdssted, inden vi sender vikarer ud. Dette for at sikre, at vi og vore vikarer har kendskab til praktiske forhold som: Fysiske rammer, retningslinjer, praktiske forhold, kultur m.m. Derigennem sikrer vi vikaren og os de bedste betingelser for at løse opgaven, som du ønsker det.

Samme vikar — hver gang!

Såfremt du ønsker samme vikar, næste gang du bestiller, noterer vi det, så du ikke behøver at minde os om det for fremtiden.

Udvælgelse.

Alle vore vikarer gennemgår en screening, og ansættes på baggrund af uddannelsespapirer, ren straffeattest, referencer og ikke mindst en personlig samtale.

Opfølgning!

Vi følger op på alle vore opgaver. Vi forhører os hos dig som kunde, og vi følger op på de ting som enten vi eller vore vikarer kan gøre bedre.

Hurtig dækning.

Hvis det mod forventning ikke lykkes at finde din vikar inden for 20 minutter, holder vi dig løbende underrettet.

Kendte stemmer.

Når du ringer til Here2Care vil vi altid gå den ekstra mil, der kræves for at indfri dine forventninger.