Vi er her for at passe på

Here2Care servicerer offentlige og private institutioner med veluddannede vikarer i Danmark.

Ring nu

+45 26 24 43 43

Afspil Video

Book din vikar herunder

Om here2care

Hos Here2Care fokuserer vi på dialog og samarbejde

Hos Here2Care fokuserer vi på dialog og samarbejde. En tæt, åben og ærlig dialog skaber grundlaget for den optimale service og for at betjene dig og din arbejdsplads bedst muligt.

Vore vikarer løser — alt efter deres uddannelsesbaggrund, alle de almindelige opgaver der er på den arbejdsplads. de kommer på:

Hvorfor os?

Effektivt og enkelt

Hos here2care har vi åbent alle årets 365 dage fra kl. 6.00 til kl. 24.00, hvor det er muligt at bestille vikarer.

24/7 Support

Når du booker en vikar gælder det som hovedregel, at jo mere tid vi har til at besætte en vagt, jo bedre mulighed har for at levere det perfekte match.

Samme vikar — hver gang!

Såfremt du ønsker samme vikar, næste gang du bestiller, noterer vi det, så du ikke behøver at minde os om det for fremtiden.

Udforsk vores kompetencer

Her arbejder vi

Sundhedssektoren

Privat hjemmepleje

Sygehuse

Private Ledsagere

Hjemmeplejen

Sygehjælpere

Bliv vikar

Du arbejder meget selvstændigt som vikar, og du har selv det overordnede ansvar for din trivsel & udvikling. Vi ved at der sjældent er to arbejdsdage der er ens som vikar, og derfor er et godt fundament altafgørende for et godt vikar-liv.

Mød vores vikarer

Se hvad vores vikar Freddy syntes om at arbejde som vikar
Se hvad vores vikar Esra syntes om at arbejde som vikar
Har du spørgsmål?

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Mailen har åbent hele tiden. så i er altid velkommen til at sende en mail til info@here2care.dk

Giv os et kald

Telefonen er åbent alle dage 06:00 - 24:00

Der står ikke noget om sygdom i DSR eller FOAs vikaroverenskomster, og i SLs overenskomst står der blot at Here2Care, er forpligtet til at behandle mænd og kvinder lige.

Derfor vil vi gerne lige ridse op, hvad du kan og skal gøre ved sygdom eller graviditet/barsel.

Sandsynligheden for at blive syg, er selvfølgelig til stede uanset hvor man befinder sig. Hos Here2care forsøger vi dog at nedbringe antallet af sygedage blandt vores vikarer, men hvis tilfældet er ude og du er nød til at sygemelde dig på en vagt, skal du STRAKS ringe til bookingen på tlf. 26 24 43 43.
Bookerne vil derefter tage dig af din vagt, og tage en snak med dig om kommende vagter, hvis du har vagter i nærmeste fremtid.

Nej. Hvis du er syg, skal du ALTID ringe ind til en af bookerne på telefon 26 24 43 43 Vi gør det på den måde, fordi vi gerne vil være helt sikre på, at din sygemelding kommer frem til os hurtigst muligt, så vi kan nå at finde en anden vikar til din vagt. På den måde kan vi også yde den rette omsorg for dig i telefonen.

Du kan være berettiget til sygedagpenge, når du sygemelder dig fra en vagt, men det er ikke noget bookingen håndterer.

Derfor skal du viderestilles eller selv ringe til administrationen efter du har sygemeldt dig i bookingen.


Administrationen skal blot vide, hvornår du har første sygedag (og eventuelt sidste sygedag), og så vil der blive lavet en indberetning til din bopælskommune.

Det er dem som tager stilling til hvorvidt du er berettiget til sygedagpenge eller ej, og om det er Here2Care eller kommunen der udbetaler dem, hvis du er berettiget.

Det er VIGTIGT, at du som vikar ringer senest inden for 14 dage efter første sygedag, for at vi kan lave en indberetning til kommunen.

Det er ligeledes VIGTIGT, at du raskmelder dig overfor kommunen ved endt sygdom, såfremt der er lavet en indberetning på perioden.

Hvis du har været ude for en arbejdsskade, kan du også være berettiget til sygedagpenge. Det er derfor vigtigt, at du giver administrationen besked på mail info@here2care.dk eller tlf. 26 24 43 43 

Administrationen skal kende din første sygedag (og eventuelt sidste sygedag), samt dato for anmeldelse af skaden til kunden og hvem skaden er anmeldt til.


OBS! Vi kan altså først lave en indberetning, når kunden (hvor skaden er sket) har fået besked om hændelsen, og der hos kunden er udarbejdet en skadesanmeldelse. Det er dit ansvar at lave en skadesanmeldelse hos kunden.

Du kan være berettiget til dagpenge når du er sygemeldt med graviditetsbetinget sygdom eller skal på barsel.

Du skal derfor give administrationen besked enten via mail info@here2care.dk eller tlf. 26 24 43 43

Graviditetsbetinget sygdom: Vi skal kende din forventede terminsdato samt første sygedag.


Barsel: Vi skal kende din forventede terminsdato samt dato for påbegyndt barsel (som tidligst kan være 4 uger før forventet terminsdato).

Herefter laves en indberetning til din bopælskommune på samme vis som ved almindelig sygdom. Det er altså kommunen, der kommer med en afgørelse.