Vikarinformation

Akuttillæg/specialtillæg ved Here2Care

Der ydes 150,00 kr. i tillæg pr. time, hvis vikaren tager en vagt i Psykiatrien med 1-2 timers varsel.

Timesatser ydes iht. aftale indgået imellem FOA-FAG og Arbejde og Dansk Erhverv, 1. marts 2017 -29. februar 2020

 

Lønudbetaling
Arbejde i ugerne Udbetales i uge
36-37 39
38-39 41
40-41 43
42-43 45
44-45 47
46-47 49
48-49 50
50-51 1
52-1 3

Feriepenge indsættes på ”FERIEKONTO”, som sender feriekort til jer.
I forbindelse med helligdage kommer lønnen til udbetaling den førstkommende hverdag efter en helligdag.
PS. Ved sygdom SKAL der ringes og meldes
afbud – SMS godtages ikke!

Kontortid man-fre kl. 8-15

Gem

Gem