Vikarinformation

Akuttillæg/specialtillæg ved Here2Care

Der ydes 150,00 kr. i tillæg pr. time, hvis vikaren tager en vagt i Psykiatrien med 1-2 timers varsel.

Timesatser ydes iht. aftale indgået imellem FOA-FAG og Arbejde og Dansk Erhverv, 1. marts 2017 -29. februar 2020

FOA Gruppen
Overenskomst 1/3-2017
SSH, Hjemmehjælpere Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 180,41 kr. 180,41
Erfaringstillæg kr. 0,00 kr. 6,75
Tillæg Aften/nat kr. 39,69 kr. 41,18
Tillæg Weekend dag kr. 90,21 kr. 93,59
Tillæg Weekend aften/nat kr. 129,90 kr. 134,76
Tillæg Helligdage kr. 180,41 kr. 187,16
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 220,10 kr. 228,34
Sygehjælpere Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 182,40 kr. 182,40
Erfaringstillæg kr. 0,00 kr. 6,75
Tillæg Aften/nat kr. 40,13 kr. 41,62
Tillæg Weekend dag kr. 91,20 kr. 94,58
Tillæg Weekend aften/nat kr. 131,33 kr. 136,19
Tillæg Helligdage kr. 182,40 kr. 189,15
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 222,53 kr. 230,76

Plejere Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 184,45 kr. 184,45
Erfaringstillæg kr. 0,00 kr. 6,75
Tillæg Aften/nat kr. 40,58 kr. 42,07
Tillæg Weekend dag kr. 92,23 kr. 95,61
Tillæg Weekend aften/nat kr. 132,80 kr. 137,66
Tillæg Helligdage kr. 184,45 kr. 191,20
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 225,03 kr. 233,27

SSA, Plejehjemsassistent Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 188,66 kr. 188,66
Erfaringstillæg kr. 0,00 kr. 6,75
Tillæg Aften/nat kr. 41,51 kr. 43,00
Tillæg Weekend dag kr. 94,33 kr. 97,71
Tillæg Weekend aften/nat kr. 135,84 kr. 140,70
Tillæg Helligdage kr. 188,66 kr. 195,41
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 230,17 kr. 238,41

Socialpædagoger Indtil 5 års inst.erfaring 5-10 års inst.erfaring Over 10 års inst.erfaring
Dag (grundløn) kr. 192,21 kr. 199,88 kr. 207,91
Tillæg hverdage (17-06) kr. 29,09 kr. 29,09 kr. 29,09
Tillæg Lørdag (11-24) kr. 34,27 kr. 34,27 kr. 34,27
Tillæg Søndag (00-24) kr. 82,29 kr. 82,29 kr. 82,29
Tillæg Helligdage (00-24) kr. 82,29 kr. 82,29 kr. 82,29
Timelønnede vikarer, der er fyldt 20 år, oppebærer pension
Pensionsbidraget udgør 5,445 %
Sygeplejerske Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 215,32 kr. 215,32
Erfaringstillæg kr. 0,00 kr. 9,02
Tillæg Aften/nat kr. 53,83 kr. 56,09
Tillæg Fredag aften kr. 107,66 kr. 112,17
Tillæg Weekend dag kr. 107,66 kr. 112,17
Tillæg Weekend aften/nat kr. 161,49 kr. 168,26
Tillæg Helligdage kr. 215,32 kr. 224,34
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 269,15 kr. 280,43
Ansvarshavende tillæg: 8,65 kr. pålagt ansvarshavende funktion (overordnet administrativt ansvar) på sygehuse og
selvstændige plejehjem.
Funktionstillæg: 21,02 kr. funktion som afdelingssygeplejerske, sundhedsplejerske, sygeplejersker, som udfører
arbejde og har efter-/videreuddannelse indenfor specialerne

Sygeplejerske studerende Anciennitet A Anciennitet B
Dag (grundløn) kr. 159,33
Tillæg Aften/nat kr. 39,83
Tillæg Fredag aften kr. 79,67
Tillæg Weekend dag kr. 79,67

Tillæg Weekend aften/nat kr. 119,50
Tillæg Helligdage kr. 159,33
Tillæg Helligdage aften/nat kr. 199,16
Ansvarshavende tillæg: 8,65 kr. pålagt ansvarshavende funktion (overordnet administrativt ansvar) på sygehuse og selvstændige plejehjem.
Funktionstillæg: 21,02 kr. funktion som afdelingssygeplejerske, sundhedsplejerske, sygeplejersker, som udfører arbejde og har efter-/videreuddannelse indenfor specialerne onkologi, operation, intensiv og sygeplejelærer.
Kvalifikationstillæg: 12,35 kr. Anæstesi, lukket/sikret afd, sundhedspleje, hygiejne, neonatal, radiologi, dialyse, coronar, intensiv samt skadestue (kvalifikationstillæg udbetales, når vikaren benytter sit speciale ved løsning af opgaven).

Lønudbetaling
Arbejde i ugerne Udbetales i uge
2+3 5
4+5 7
6+7 9
8+9 11
10+11 13
12+13 15
14+15 17
16+17 19
18+19 21

Feriepenge indsættes på ”FERIEKONTO”, som sender feriekort til jer.
I forbindelse med helligdage kommer lønnen til udbetaling den førstkommende hverdag efter en helligdag.
PS. Ved sygdom SKAL der ringes og meldes
afbud – SMS godtages ikke!

Kontortid man-fre kl. 8-15

Gem

Gem