Den rigtige beslutning

”Vikarer er da frygtelig dyre”! er et udsagn vi ofte støder på hos de af vore kunder, der ikke har været vant til at benytte vores vikarservice. Svaret kommer fra de kunder, som allerede benytter os. ”Det er pengene værd, fordi vi får”:

Stabilitet

Vore vikarer er glade for at blive tilkaldt — og de er hurtig klar.

Fleksibilitet

Du som kunde er ikke afhængig af dit eget netværk eller personale, som har en velfortjent fridag.

Effektivitet

Du skal ikke bruge din tid på at ringe rundt efter afløsere, mere eller mindre forgæves. Ring til os, så du kan bruge din tid mere effektiv. Vi holder dig underrettet, såfremt vi ikke finder vikaren efter de første 20 minutter.

Økonomi

Aflønning af interne vikarer er ofte et større regnestykke, hvor man også skal kalkulere med overtidsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, optjening af ferie og fridage osv. Hos os er prisen nem at gennemskue og uden øvrige tillæg.
Mindre stress, fravær og nedslidning.
Du kan spare dit eget personale for stressende opkald og ekstra vagter.
Giv dem den frihed, de fortjener til at lade op. Så plejer du samtidig også deres
arbejdsglæde og helbred.

Friske øjne

Vikaren ser og afprøver mange arbejdsformer, hvorfor man her har mulighed for at hente inspiration og nye idéer.